Fremstilling

Udgivet af:
AGCO S.A.S., MF EME Salg & Marketing

Direktør og redaktion:
Xavier Arruego, Francesco Murro

 

Adresse:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Telefon: +33 3 44 11 33 33
Telefax: +33 3 44 11 39 17
EMail: info@masseyferguson.com

 

Postadresse:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Headquarter office: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
Board or Chairman of the Supervisory Board: Thierry Lhotte, Chairman of AGCO SAS
VAT-ID: FR 73 317 358 380

 

Juridiske rettigheder
Vi er glade for at du besøger vores hjemmeside og din interesse for vores produkter.

 

Ophavsret
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre andet er angivet, er alle varemærker, navneskilt, firmalogoer og emblemer, der er gengivet på dette websted, beskyttet i henhold til varemærkeret for AGCO. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt deres arrangement på dette websted er beskyttet af ophavsret. Det er derfor ikke tilladt at downloade, gengive eller distribuere hjemmesiden helt eller delvist. Tilladt er teknisk gengivelse til browsing og individuel reproduktion til privat brug. Al anden brug af indholdet på dette websted eller de varemærker, der er beskyttet af AGCO, kræver det forudgående skriftlige samtykke fra AGCO.

 

Forbehold for ansvarsforpligtelse
Denne hjemmeside er fremstillet med største omhyggelighed. Imidlertid tager AGCO forbehold for eventuelle fejl og mangler. og forbeholder sig retten til at foretage ændringer på ethvert givet tidspunkt. Der påtages intet ansvar for skader, som er opstået direkte eller indirekte gennem brugen af denne hjemmeside, medmindre dette er resultatet af en bevidst handling eller grov uagtsomhed fra AGCO’s side.

Hvor denne hjemmeside henviser til andre hjemmesider, påtager AGCO sig intet ansvar for indholdet af disse sider og eventulle skader, som opstår i forbindelse med brugen af disse. Alle links er udelukkende angivet som en service for vore besøgende, og deres indhold er ikke kontrolleret af os. Deres indhold hidrører under deres respektive udbydere.