Nyheder

CEJA-klumme, udgave 9, juli 2014

I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers), ser formanden, Matteo Bartolini, på implementeringsplanerne for CAP.

MF: Sommerferien nærmer sig, og det gør fristen for, at EU-landene skal indsende deres implementeringsplaner for den fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP), til Europa-Kommissionen, også. Hvad kommer der til at ske?
MB: Som vi tidligere har drøftet i denne klumme, fokuserer den nye CAP på fleksibilitet for alle – for medlemsstaten, regionen og landmanden. Det betyder, at det i øjeblikket er ret vanskeligt at danne sig et klart billede af virkningen af den nye CAP. Vi kender de muligheder, der er tilgængelige for de enkelte medlemslande og landmænd, men vi ved ikke, hvilke der vælges, og hvordan de vil blive implementeret.

MF: Giver det grund til bekymring?
MB: Det vækker bekymring i CEJA i forbindelse med implementeringen af ordninger for unge landmænd, hvis medlemsstaterne forsøger at minimere virkningerne af disse tiltag i stedet for at maksimere dem. Det skaber uretfærdige vilkår for unge landmænd i hele EU, afhængig af deres egne medlemslandes holdning til støtte af unge inden for landbruget og den efterfølgende implementering af CAP.

MF: Hvor står vi så nu?
MB: Ved mødet i Europarådet i sidste måned blev alle ministrene bedt om at orientere Europarådet og Europa-Kommissionen om deres planer for implementering – specielt om vigtige budgetmæssige emner, der hører under dossieret for direkte betalinger (indkomststøtte). Det er bl.a. muligheden for at overføre midler mellem budgetterne for direkte betalinger og landbrugsudvikling, niveauet for koblet støtte, kravet til at drive landbrug aktivt, brug af loft over skat o.l. og fordelingsordninger. Dertil kommer beregningsmetoder og hektargrænser for supplering til unge landmænd (medlemsstaterne har mulighed for at vælge mellem fire forskellige beregningsmetoder).

MF: Hvad er CEJA’s holdning?
MB: CEJA beder alle medlemsstaterne om at vælge den beregningsmetode, der er mest velegnet til deres landbrugssektorer, baseret på et maksimum på 90 ha, for at maksimere betalingen til unge landmænd, hvor det er muligt. Som du kan se, kan den støtte, der kan modtages, variere betydeligt på grund af beregningsmetoden for supplering til direkte betalinger til unge landmænd, afhængig af hvilken medlemsstat man befinder dig i. Alle berettigede unge landmænd vil dog modtage en ekstra betaling i de første fem år efter, at de har startet deres virksomhed – så det er en rigtig god nyhed.

MF: Hvad sker der nu?
MB: Det er vigtigt, at landmændene hurtigst muligt bliver informeret om, hvilken støtte de kan modtage, så de kan planlægge deres investeringer så tidligt som muligt. Det giver dem det perspektiv, de har brug for til at træffe de rigtige beslutninger for fremtiden for deres landbrug. Det er allerede vanskeligt for landmænd at se de langsigtede udsigter på grund af svingende priser og markedets usikkerhed samt uforudsigelige faktorer som f.eks. vejr, skadedyr og sygdomme. Desværre var kun nogle få medlemsstater i stand til at komme med en detaljeret oversigt over deres implementeringsplaner for CAP ved mødet i Europarådet i sidste måned. Dette skyldtes til dels, at mødet fokuserede på et meget kontroversielt spørgsmål, nemlig mejerisektorens fremtid, som vi talte om i sidste måneds klumme. Selvom nogle af medlemsstaterne har offentliggjort deres planer, herunder Storbritannien og Frankrig, må de øvrige vente indtil den 1. august 2014 (allertidligst) med at få at vide, hvad deres betalinger bliver i begyndelsen af 2015. I mellemtiden har CEJA forsøgt
at indsamle så mange oplysninger som muligt og orientere de unge landmænd i Europa, så de i det mindste kan få en idé om, hvilken støtte de kan forvente.

Du kan kontakte Matteo Bartolini eller CEJA ved at sende en e-mail til allusers@ceja.eu

Gå til: Massey Ferguson Global Facebook page
Gå til: CEJA Young Farmers Facebook page