Nyheder

CEJA-klumme, udgave 8, juni 2014

Europa-Kommissionen lancerede sit nye Milk Market Observatory i april. I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) bad vi formanden, Matteo Bartolini, om kort at gøre rede for, hvad der kan forventes af denne nye organisation.

MF: Hvad er formålet med Milk Market Observatory (MMO), og hvad er baggrunden?
MB: Formålet er at sørge for offentlig datagennemsigtighed suppleret med markedsanalyse, rapporter om fremtidsprognoser på kort sigt og regelmæssige møder i en økonomisk styrelse. Dette vil styrke Kommissionens mulighed for at overvåge mejerimarkedet og hjælpe sektoren med at tilpasse sig de nye forhold, når systemet for mejerikvoter, der har været gældende i 30 år, afskaffes den 31. marts 2015.

Kommissionen tog første gang initiativ til et observatorium på mejerikonferencen i september 2013, hvor der deltog en række unge landmænd fra CEJA. Konferencen samlede alle aktørerne i mejeriforsyningskæden – fra landmænd med malkekvæg til mælkeproducenter og -forhandlere – for at drøfte sektorens fremtid efter afskaffelsen af kvoterne.

MF: Hvor vigtig er mejerisektoren i EU?
MB: Der produceres mælk i samtlige EU-lande, og som enkeltproduktsektor udgør den ca. 15 % af den samlede landbrugsproduktion i EU. EU er en stor aktør på verdens mejerimarked som førende eksportør af en lang række mejeriprodukter, især ost. For nogle EU-lande udgør den en vigtig del af landbrugsøkonomien. Det skønnes, at EU's samlede mælkeproduktion lå på omkring 152 millioner ton i 2011, men dette tal forventes at stige i takt med, at den globale efterspørgsel stiger, og EU's kvoter udfases. Det er ingen hemmelighed, at mejerikvoter kan blive et kontroversielt spørgsmål i Europa, og derfor var det eneste konkrete forslag på mejerikonferencen, der fik bred opbakning, etableringen af Milk Market Observatory.

MF: Hvordan kan øget information og gennemsigtighed hjælpe producenterne og forarbejdningsvirksomhederne?
MB: Det vil i det mindste være en hjælp til produktion og planlægning på kort sigt. Derfor har CEJA været meget interesseret i at bidrage til processen. De unge landmænd er specielt relevante i den forbindelse, da mejeriordningen efter afskaffelsen af kvoterne vil få stor betydning for dem. Det er ikke kun, fordi de repræsenterer fremtiden i sektoren, men også fordi der er større sandsynlighed for, at de vil udnytte mulighederne for at ekspandere eller øge produktionen, hvis det er muligt.

MF: Hvordan involverer CEJA sig i dette?
MB: MMO's økonomiske styrelse består af aktører på mejerimarkedet, herunder to af CEJA's næstformænd. Styrelsen vil drøfte de data, der genereres, og tilføje værdifuld, relevant information og viden, der ikke allerede er tilgængelig via statistisk materiale. Møderne i MMO vil blive refereret i rapporter, der også vil blive gjort offentligt tilgængelige. Hele CEJA's formandskab deltog i opstartsmødet den 16. april. Vores to repræsentanter – næstformændene Alan Jagoe fra Irland og Matthias Daun fra Tyskland – er begge unge mælkeproducerende landmænd. De vil deltage i alle fremtidige møder i styrelsen for at bidrage med deres ekspertise og informere Kommissionen og de øvrige aktører om den aktuelle situation på praktisk niveau i deres egne lande set fra de unge landmænds synsvinkel. Det første af disse møder fandt sted den 27. maj i Bruxelles. Andre aktører i gruppen omfatter den mangeårige landbrugslobby, COPA-COGECA, samt repræsentanter fra branchen fra European Dairy Association (EDA), handelsrepræsentanter fra Eucolait og detailsalgorganisationen Eurocommerce.

MF: Hvordan får man adgang til MMO's arbejde?
MB: Sammen vil disse repræsentanters ekspertise bidrage til en analyse af tilgængelige data, tilskynde til en debat mellem forskellige led i mejeriforsyningskæden og bidrage til at komme med prognoser på kort sigt for mejerimarkedet. Disse data vil være direkte tilgængelige på MMO's website sammen med MMO's kortfristede rapporter, der er baseret på ekspertgruppens analyser og betragtninger. MMO's website er åbent for alle. Det burde derfor blive nemmere at få adgang til data om og analyser af mejerimarkedet og dermed gøre det muligt for alle aktørerne i mejeriforsyningskæden at planlægge og i sidste ende give større overskud til alle, uden at priserne samtidig bliver højere. I betragtning af hvor vigtigt EU's mejerimarked er, er det altafgørende, at producenterne får så mange værktøjer som muligt i årene fremover for at sikre, at de bliver i stand til at tilpasse sig de nye forhold på markedet.

Du kan finde websitet her: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
Du kan kontakte Matteo Bartolini eller CEJA ved at sende en e-mail til allusers@ceja.eu

Gå til: Massey Ferguson Global Facebook page
Gå til: CEJA Young Farmers Facebook page