Nyheder

CEJA klumme, udgave 7, maj 2014

Hvilken betydning vil Europa-Parlamentsvalget få for landbruget? I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) taler Massey Ferguson med formanden, Matteo Bartolini, om det sandsynlige resultat og får mere at vide om CEJA’s seneste kampagne, der er rettet mod det nye Parlament.

MF: Nu er der ikke lang tid til Europa-Parlamentsvalget (den 22.-25. maj). Kan du fortælle os lidt mere om valget, og hvorfor det er så vigtigt?
MB: Hvis du er borger i et EU-land, kan du stemme på en af kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget (MEP'erne). Der vælges derefter 751 MEP'er, som skal repræsentere dig og din region i Europa-Parlamentet i de næste fem år. De vil kunne ændre, godkende eller forkaste hovedparten af EU-lovgivningen. Antallet af MEP'er reduceres faktisk i år fra det nuværende antal på 766 til 751 (750 MEP'er og en formand). Selvom du måske stadig synes, at 750 er et højt antal, er det ikke ret mange til at repræsentere mere end 500 millioner borgere! Vi mangler stadig at få et klart overblik over det forventede resultat af valget, men det ser ud til, at der vil ske en bevægelse mod højre denne gang. Selvom dette ikke burde udgøre nogen større risiko for landbrugsstøtten, kan det betyde en mere konservativ indstilling til en række forestående forhandlinger af frihandelsaftaler mellem EU og andre regioner, hvilket kan få betydning for Europas landmænd.

MF: Europa-Parlamentet består af en række forskellige udvalg. Hvilket er mest relevant for CEJA?
MB: Det er Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (COMAGRI). COMAGRI’s nuværende medlemmer har haft stor indflydelse på udformningen af den nye fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP), og kan derfor påvirke EU-politikken og beslutningsprocessen, hvilket har direkte og væsentlig betydning for Europas landmænd. Dette har især været tilfældet efter, at der blev indført strukturforandringer i EU's beslutningsprocesser i 2009, der styrkede Parlamentets beføjelser, specielt inden for landbruget.

MF: Hvordan har Parlamentets udvidede beføjelser haft en betydning?
MB: Landbruget kom under den såkaldte ‘medbestemmelsesret’ for første gang i forbindelse med den seneste reform. I al væsentlighed går medbestemmelsesret ud på at give Parlamentet og Rådet lige vægt hvad angår beslutningstagning, hvilket har givet Parlamentet væsentligt større beføjelser. Dette blev bekræftet for nylig af medlemmerne af COMAGRI, som viste deres øgede indflydelse ved at involvere sig aktivt og føre intense forhandlinger med Det Europæiske Råd under den seneste CAP-reform. Parlamentet vandt betydeligt terræn i forhold til Rådet vedrørende en række forhold, specielt hvad angår unge landmænd, hvor især ét tiltag fik støtte fra Parlamentet, men ikke fra Rådet. Til trods for dette er det pågældende tiltag nu blevet en del af den endelige lovgivning. Det er et eksempel på et virkeligt, praktisk resultat, og det understreger, hvorfor det er så vigtigt at fremme vores sag på det europæiske område.

MF: Fortæl os om jeres nye kampagne
MB: Vi har netop lanceret en kampagne, der er rettet mod det nye Parlament, der bliver valgt i slutningen af maj. Ud over de MEP'er, der bliver genvalgt, og som CEJA har haft kontakt til før, vil der være et stort antal nye MEP'er, og herunder nogle i landbrugsudvalget. De skal gøres opmærksomme på den demografiske krise inden for europæisk landbrug og de udfordringer, der står i vejen for unge landmænd i dag. På den måde kan vi sørge for, at de arbejder hen imod en bedre fødevareforsyningskæde i Europa for både producenter og forbrugere samt sikrer fremtiden for Europas fødevarer, som skal være af høj kvalitet, forskelligartede og sikre. Det er værd at minde alle om, at kun 7 % af Europas landmænd er under 35 i forhold til, at en tredjedel er over 65.

MF: Hvordan inddrages CEJA's medlemmer i denne kampagne?
MB: CEJA’s medlemmer – unge landmænd fra hele EU – har optaget en række videoer, der beskriver den nuværende situation for landbruget i EU set fra deres egen synsvinkel. Det drejer sig bl.a. om de udfordringer, de står over for, og hvad de har brug for fra deres MEP'er for at klare disse udfordringer. CEJA's sekretariat i Bruxelles er i direkte kontakt med MEP'erne for at kunne overbringe dem videoerne og få svar på de spørgsmål, der stilles. Forhåbentlig vil dette føre til en række videobudskaber, der derefter kan blive til en direkte, men offentlig, samtale mellem MEP'erne og de unge landmænd, der beskriver, hvad der står på spil. Der vil desuden være fokus på, hvorfor og hvordan disse udfordringer kan løses ved hjælp af politiske værktøjer. CEJA håber, at dette kan skabe større opmærksomhed om problemerne, få MEP'erne til at handle proaktivt og åbne op for en ægte dialog mellem MEP'erne og dem, de repræsenterer – f.eks. os, Europas unge landmænd.

Du kan kontakte Matteo Bartolini eller CEJA ved at sende en e-mail til allusers@ceja.eu

Gå til: Massey Ferguson Global Facebook page
Gå til: CEJA Young Farmers Facebook page