Nyheder

CEJA-klumme, udgave 5, marts 2014

I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) taler Massey Ferguson med Matteo Bartolini, formand for CEJA, om kvindernes rolle i familielandbruget.

MF: 2014 er det internationale år for familielandbrug. Kvinder spiller uden tvivl en stor rolle her.
MB: Ja, i forbindelse med det internationale år for familielandbrug er det vigtigt, at CEJA sørger for at sætte fokus på de vigtigste elementer i verdens traditionelle landbrugsmodel – de nye generationer af landmænd. Til det har vi brug for, at både unge mennesker og kvinder bliver i landområderne. Vigtigheden af dette kan ikke undervurderes. Unge mennesker, og heriblandt også unge kvinder, står over for mange store udfordringer over hele verden, når de ønsker at komme ind i landbrugssektoren ved at overtage familielandbruget. De udfordringer, unge landmænd i Europa står over for, er stort set de samme som i resten af verden, især hvad angår familielandbrugsmodellen. Det ser dog ud til, at kvinder – og især unge kvinder – har større udfordringer i andre områder, specielt i en række af udviklingslandene, på grund af manglende retsstilling samt lav økonomisk og social status. Det er et problem, man skal være meget opmærksom på internationalt set for at sikre, at familielandbrugsmodellen kan bestå.

MF: Hvordan er situationen i Europa?
MB: I EU udgør kvinder omkring en tredjedel af lederne inden for landbruget. Der er dog stor mangel på unge landmænd – og især unge kvindelige landmænd. Det ser desuden ud til, at kvindelige landmænd har mindre egentlig uddannelse inden for landbrug end deres mandlige kolleger til trods for, at de i andre sektorer har et højere uddannelsesniveau. Det tyder derfor på, at selv for kvindelige ledere inden for landbruget har landbruget måske ikke været deres oprindelige karrierevalg, eftersom de ikke har valgt at lade sig uddanne inden for dette område. For unge landmænd, og specielt unge kvindelige landmænd, er det vigtigt, at de bliver gjort opmærksom på mulighederne inden for landbrugssektoren – og det gælder især dem, der skal overtage familielandbruget. Det er desuden vigtigt at gøre erhvervsuddannelserne inden for landbrug mere tilgængelige, attraktive og velanset for både unge mænd og kvinder.

MF: Hvordan involverer CEJA dig i dette?
MB: I arbejdet for at få flere kvinder til at vælge en karriere inden for landbruget og i landområderne deltager CEJA i øjeblikket i MWE-kampagnen: Mentoring Women for Entrepreneurship Project. Formålet med dette initiativ er at etablere nye uddannelsesmuligheder og sociale netværk for kvinder i landområderne. På den måde håber vi at kunne fremme og inspirere til større iværksætterånd hos unge kvinder i landbrugssamfund for at forbedre deres sociale og erhvervsmæssige status og opnå ligestilling mellem kønnene over hele Europa. CEJA opfordrer desuden unge kvinder til at gøre opmærksom på deres aktiviteter på EU-niveau, for eksempel med hensyn til innovation og andre best practice-projekter, der kan øge kendskabet til kvindelige landmænd og deres resultater samt præstationer.

MF: Hvilke barrierer er der for at blive landmand?
MB: De største barrierer for at komme ind i landbrugssektoren er adgang til jord og kredit, specielt hvad angår unge mennesker. Derudover er det især den manglende infrastruktur i landområderne både i Europa og i resten af verden, der står i vejen for både unge landmænd og kvinder. For eksempel har både kvinder og unge mennesker brug for gode uddannelsesmuligheder, social infrastruktur, et godt sundhedsvæsen, bedre tilgængelighed, herunder f.eks. telefon- og internetdækning, og attraktive jobmuligheder. Det er vigtigt, at der investeres i disse goder og serviceydelser, hvis vi skal sikre, at kvinder og unge mennesker får et incitament til at blive i landområderne, efter at de har stiftet familie, skabe sig en karriere eller slå sig ned med familien. Der mangler stadig at blive gjort en større indsats for kvindelige landmænd, især med hensyn til øget anerkendelse af kvinder i landbrugssektoren og den rolle, de spiller i ledelsen af mange succesfulde landbrugsbedrifter. Det er vigtigt at sørge for, at både kvinder og unge mennesker bliver i landområderne, hvis den europæiske familielandbrugsmodel skal kunne bestå.

MF: Hvordan gavner det samfundet generelt?
MB: EU har sendt et vigtigt politisk signal i den forbindelse ved at støtte unge landmænd med den nye CAP-reform. Dette skal dog også ske andre steder i verden, ligesom det skal udbygges i Europa. De begivenheder, der finder sted i forbindelse med det internationale år for familielandbrug, er vigtige aktiviteter her. Dette FN-år skal fejres over hele verden, så vi kan informere befolkningen om, hvor vigtig familielandbrugsmodellen er for vores livsstil, fødevareproduktion og miljøindsats. Vi må gå sammen om at gøre opmærksom på fordelene ved modellen og sikre os, at den kan overleve, hvilket kun kan ske ved hjælp af øget offentlig støtte til unge mennesker og kvinder i landbruget og landområderne. Det skal være et krav fra befolkningen i almindelighed og ikke kun fra repræsentanter for landbruget. Hele samfundet og ikke kun landmændene vil få fordel af en mere tilgængelig landbrugssektor.

Du kan kontakte Matteo Bartolini eller CEJA ved at sende en e-mail til allusers@ceja.eu

Gå ind på: Massey Fergusons globale Facebook-side
Gå ind på: CEJA's Facebook-side for unge landmænd