Nyheder

Massey Ferguson støtter mejetærskere med AGCO Harvest Promise

Massey Ferguson støtter ejere af MF mejetærskere produceret fra 2014 og frem med AGCO’s kompensationsordning, Harvest Promise.

“Ud over vores høje first fill procent på 99 % tilbyder AGCO en unik driftsgaranti til kunderne,” siger Falk Seidenfaden, AGCO's direktør for Global Harvesting Parts. “Vi ved, hvor vigtigt det er, at maskinen kører specielt i høsten, og vi vil løbende forbedre vores brancheførende Harvest Promise med flere modeller og serviceydelser.”

Hvis en MF mejetærsker, der opfylder kriterierne, står stille på grund af manglende levering af vigtige dele og delene ikke leveres inden for 24 timer, kompenseres kunden, hvis det bliver nødvendig at leje en maskinstation eller en erstatningsmaskine for at kunne fortsætte høstarbejdet. I henhold til ordningen vil der blive refunderet et beløb på 35 euro/ha til kunden op til et maksimumbeløb på i alt 3.500 euro.

Harvest Promise ordningen, der tilbydes i perioden fra 1. juni til 15. november, er tilgængelig i Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Danmark og dækker Massey Ferguson mejetærskere produceret fra 2014 og frem – specifikt MF ACTIVA, MF ACTIVA S, MF BETA, MF CENTORA og MF DELTA serierne. For at være berettiget til ordningen skal maskinens serienummer inden årets høst være registreret hos AGCO, via en Massey Ferguson forhandler, der bruger originale AGCO dele. Gældende vilkår og betingelser kan fås ved henvendelse til en MF forhandler.