Nyheder

CEJA-klumme, udgave 4, februar 2014

I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) taler Massey Ferguson med Matteo Bartolini, formand for CEJA, om fødevareforsyningskæden og dens betydning for landmændene og forbrugerne.

MF: Hvordan påvirker fødevareforsyningskæden landmændene?
MB: Fødevareforsyningskæden har stor betydning for landbruget – især i Europa. I de seneste årtier har forlængelsen af fødevarekæderne og de stigende krav fra både producenter og forhandlere medført en betydeligt ringere forhandlingsposition for landmændene. Et eksempel på dette, som jeg er sikker på, I alle har hørt om, er mælk. Det har gjort mange landmænd i EU til pristagere i stedet for prissættere. Det er begge yderpunkter i fødevareforsyningskæden – producenterne i den ene ende og forbrugerne i den anden – som taber mest på grund af denne model, og de stærkeste mellemled, der høster flest fordele. Dette skal ændres, hvis landbrugssektoren fortsat skal være attraktiv for unge mennesker.

MF: Er der udsigt til ændringer?
MB: Direkte salg er en ny type leveringsmodel, der bliver stadig mere populær i visse europæiske regioner, til fordel for både producenter og forbrugere. Direkte salg er den korteste form for fødevareforsyningskæde, hvor landmændene selv sælger deres produkter direkte til forbrugerne via egne gårdbutikker eller afhentning på gården, ved levering eller på lokale markeder. Dette medfører en betydeligt større værdi for disse landmænd. Det fjerner en lang række mellemled, der tidligere påtvang dem bestemte priser og selv beholdt overskuddet. Derudover kan landmændene øge rentabiliteten for deres produkter ved selv at stå for branding, markedsføring og salg.

MF: Hvordan gavner direkte salg forbrugerne?
MB: Direkte salg gavner forbrugerne lige så meget. Det garanterer nøjagtig information om produktet – især vedrørende sporbarhed – og åbner mulighed for direkte kontakt med producenten. Forbrugeren får desuden mulighed for at få de mest friske produkter til en meget konkurrencedygtig pris.

Direkte salg gavner desuden samfundet og landbruget generelt. Det øger kendskabet til landbrug og lokale landbrugsprodukter og formidler fordelene ved landbrugsmarkeder, gårdbutikker og den højere kvalitet ved friske landbrugsprodukter. Når man bringer landmanden og forbrugeren tættere sammen, får begge parter bedre kendskab til den andens ønsker og behov, og der skabes større stolthed over lokale og regionale specialiteter og produktion.

MF: Hvilken rolle spiller de unge landmænd?
MB: Direkte salg er selvfølgelig en fantastisk mulighed for landmænd i alle aldre i de tilfælde, hvor det er muligt. Men unge landmænd synes at være specielt innovative inden for dette område – måske fordi mange af dem har studeret marketing eller taget andre virksomhedsrelaterede uddannelser og forstår, hvad der kræves af dem. De har desuden evnen til at anvende innovative kommunikationsværktøjer til at kommunikere direkte med køberne, især hvad angår sociale medier. Sociale medier kan være en rigtig god idé til markedsføring af egne produkter, men de er desuden gode til at bringe forbrugeren tættere på landmanden og til at videregive endnu mere information om fordelene ved lokale landbrugsprodukter, direkte salg og landbrugsmarkeder. Alt dette er let tilgængeligt for den unge generation af landmænd, der er i stand til at udnytte disse muligheder optimalt. Jeg bruger selv mange af disse værktøjer på mit trøffellandbrug i Umbrien.

MF: Hvor vigtigt er det at bringe producenterne og forbrugerne tættere sammen?
MB: Jeg mener, det er meget vigtigt for at sikre, at sektoren er økonomisk attraktiv for unge mennesker, men også for at hjælpe med at øge kendskabet til de samme emner, som CEJA formidler fra Bruxelles. Dette omfatter emner såsom den aldrende landbrugsbefolkningsgruppe og behovet for at støtte de europæiske landmænd på grund af de almene goder og den værdiskabelse, de tilfører resten af samfundet.

MF: Hvad kan man gøre for at sætte fokus på disse emner?
MB: CEJA har gjort et fantastisk arbejde i løbet af de sidste par år i forbindelse med mange af disse aspekter – især med kommunikationskampagner som f.eks. Future Food Farmers. Men intet kan sammenlignes med den direkte kommunikation mellem landmanden og forbrugeren – uanset om det sker på et landbrugsmarked eller på Twitter eller Facebook. Det er tid til at skabe rammerne for landbrugspolitikken, så vi kan få kortere fødevareforsyningskæder i EU og dermed forbedre producenternes forhandlingsposition samt give forbrugerne flere fordele. Europa-Kommissionen har gjort fremskridt inden for dette område, og som unge landmænd er vi ivrige efter at følge op på initiativerne. Det er vigtigt, at vi forbedrer kommunikationen om en alsidig og sikker europæisk fødevareproduktion af høj standard, og hvorfor landmændene fortjener offentlig støtte for det hårde arbejde, de udfører.

Hvis du ønsker at kontakte Matteo Bartolini eller CEJA, kan du sende en e-mail på allusers@ceja.eu