Nyheder

CEJA-klumme, udgave 3, januar 2013

I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) taler Massey Ferguson med Matteo Bartolini, formand for CEJA, om FN's internationale år for familielandbrug 2014.

MF: Hvorfor er familielandbrug vigtige? Hvad karakteriserer et familielandbrug?
MB: CEJA hilser initiativet til FN's internationale år for familielandbrug velkommen. Det er et emne, der også er en af mine hjertesager. Vi ønsker at bidrage til at sætte fokus på familielandbruget og øge kendskabet til dets rolle i verden. Eftersom unge landmænd repræsenterer både nutid og fremtid inden for familielandbrugsmodellen, er de specielt vigtige for denne debat og skal spille en afgørende rolle. Familielandbrugskonceptet omfatter små- og mellemstore landbrug, hvor aktiviteterne forvaltes af en familie og hovedsageligt afhænger af familiens arbejdskraft. Der er mere end 500 millioner familielandbrug i verden, og de udgør 80 % af alle landbrug og producerer 70 % af alle de fødevarer, der bliver produceret på verdensplan. Disse familiebrug giver arbejde og indtægt til godt og vel to milliarder mennesker og er med til at bevare naturressourcer samt traditionelle fødevareafgrøder. De er uundværlige for beskyttelse af biodiversiteten. Familiebrug er desuden blandt verdens mest sårbare befolkningsgrupper, især i forbindelse med katastrofer som alvorlige vejrbegivenheder eller jordskælv.

MF: Hvad kan det internationale år for familielandbrug opnå?
MB: Det skal gøre opmærksom på alle disse forhold, så vi kan ændre rammerne for den globale landbrugspolitik, og især på, hvor vigtig den næste generation af landmænd er. Familielandbrugssektoren skal gøres mere økonomisk attraktiv for unge mennesker ved hjælp af offentlig støtte, kortere forsyningskæder og bedre adgang til land, kreditmuligheder og markeder.

MF: Hvad er den største udfordring for familielandbrugets bæredygtighed i Europa?
MB: Helt afgjort den aldrende befolkningsgruppe i sektoren. Til trods for familielandbrugsmodellen er landmændenes gennemsnitsalder stadig stigende, og antallet af landbrug er faldende. Familielandbrug overdrages ikke til de yngre generationer – og hvis de gør, sker det for sent. Arvefølgen skal gøres nemmere og støttes for at få vendt den aldrende tendens inden for landbruget og sikre fremtidens fødevareproduktion i Europa og resten af verden.

MF: Hvordan kan vi holde liv i familielandbruget i Europa?
MB: For at sikre, at familielandbrug fortsat skal kunne bidrage til Europas konkurrenceevne inden for landbrug og vores tradition med friske og sikre fødevarer af høj kvalitet, skal vi fokusere på de muligheder, en stigning i antallet af unge landmænd har for modellen. At sikre fremtiden for Europas familielandbrugsmodel er afgørende – ikke kun for at fortsætte Europas tradition med at levere sikre og forskelligartede fødevarer af høj kvalitet, men også for EU’s konkurrenceevne på verdensmarkedet. Familielandbrug er desuden vigtige, fordi de bidrager til at skabe merværdi inden for landbrugssektoren i form af kortere forsyningskæder og direkte salg samt arbejde til unge mennesker i landområderne. Dette er specielt vigtigt i dag, hvor ungdomsarbejdsløsheden i Europa ligger på et bekymrende højt niveau, især på landet.

MF: Hvad kan familielandbrugsmodellen give unge mennesker?
MB: Arbejde, indtægt og muligheder. Unge landmænd kan desuden hjælpe med at modernisere sektoren, skabe øget innovation via teknologi samt forskning og udvikling og samtidig ved at være mere miljøbevidste. Derfor bør drøftelserne fokusere på den europæiske familielandbrugsmodels bæredygtighed. Uden de unge landmænd vil de europæiske familielandbrug ikke kunne overleve ret meget længere. Det er desuden almindeligt kendt, at verdens familielandbrug skal kunne tackle den udfordring, der ligger i den stigende globale efterspørgsel på fødevarer, især animalsk protein. Familielandbrug skal ses som en løsning på verdens sultproblem, men det kan kun ske, hvis antallet af unge mennesker i sektoren begynder at stige.

MF: Hvordan vil CEJA bidrage til initiativet?
MB: Som associeret medlem af World Farmers’ Organisation (WFO) og formand for dens udvalg for unge landmænd bidrager CEJA via WFO's medlemskab i FN's styringsgruppe for familielandbrug. Vi vil især fokusere på, i hvor høj grad modellen afhænger af unge mennesker. Det er vigtigt, at unge mennesker og unge landmænd kommer i centrum i debatten.

Du kan kontakte Matteo Bartolini eller CEJA ved at sende en e-mail til allusers@ceja.eu

Der er mere end 500 millioner familielandbrug i verden, og de udgør 80 % af alle landbrug og producerer 70 % af alle de fødevarer, der bliver produceret på verdensplan.