Nyheder

*UGYLDIG* *UGYLDIG*

CEJA-klumme, udgave 2, december 2013

I denne måneds faste klumme fra CEJA (European Council of Young Farmers) taler Massey Ferguson med Matteo Bartolini, formand for CEJA, om CAP reformen og dens betydning for de unge landmænd.

MF: Kan du fortælle os om de vigtigste punkter, der vil få betydning for unge landmænd som følge af CAP reformen, den nye fælles landbrugspolitik for 2014-2020, der blev vedtaget i juni 2013?
MB: Den indeholder en stærk etableringspolitik for unge landmænd i Europa, både med hensyn til indkomststøtte og landbrugsudviklingsmidler. En direkte tillægsstøtte til unge landmænd i de første år efter, at de har etableret sig, på op til 2 % af den nationale direkte støtte er nu blevet gjort obligatorisk for alle EU-landene.

MF: Hvad betyder det i praksis?
MB: Det betyder, at alle unge landmænd, der er berettiget til støtte, og som starter et landbrug inden for EU, vil få positiv særbehandling i forhold til deres ældre kolleger. Dette er en sejr for retfærdigheden, da det er gjort obligatorisk i alle 28 EU-lande, men også fordi unge landmænd har brug for støtte for at kunne holde sig oven vande i de første år efter, at de har startet deres landbrug, hvor investeringerne er høje, og afkastet er lavt. Dette er en af de største hindringer for unge mennesker, der forsøger at etablere sig som landmænd.

MF: Er der andre væsentlige hindringer?
MB: Andre væsentlige hindringer er adgangen til land og til kapital, og derfor er tillægsstøtten ledsaget af etableringsstøtte og en pakke med landbrugsudviklingstiltag til unge landmænd. Alle unge landmand har mulighed for at få en etableringsstøtte på op til 70.000 euro med en medfinansiering på 80-20, hvis det pågældende EU-land ønsker dette. Ved siden af dette findes der en pakke med tiltag til virksomhedsstøtte, adgang til landbrugskonsulentydelser, statsgaranterede banklån og meget mere.

MF: Hvilke af disse vil du fremhæve?CEJA logo
MB: I betragtning af, at kapital- og kreditmulighederne er så vanskelige for unge mennesker, der forsøger at starte et landbrug i dag, er det især vigtigt med etableringsstøtte og investeringshjælp – specielt i forbindelse med dyre investeringer i maskiner osv.

MF: Kombinationen af disse tiltag er første gang, EU har haft en egentlig fælles etableringspolitik inden for landbrug. Hvordan får de unge landmænd fuldt udbytte af dette?
MB: Det er vigtigt, at EU-landene gør mest muligt ud af disse tiltag for de unge landmænd. EU-landene skal vælge den rette beregningsmetode for tillægsstøtten til de unge landmænd, så de 2 % af den nationale direkte støtte udnyttes maksimalt. De skal desuden anvende den etableringsstøtte og de tiltag, der er tilgængelige for unge landmænd i deres landbrugsudviklingsordninger. Det er det, CEJA er i fuld gang med i øjeblikket.

MF: CAP har ændret meget mere end den måde, der fokuseres på unge landmænd og generationsskifte. Hvad er ellers vigtigt?
MB: Den indeholder nu også vigtige tiltag til større miljøbevidsthed, der kan hjælpe de enkelte landmænd i EU med at bidrage til at fremme miljøbeskyttelse og biodiversitet. Den vil desuden gøre EU's landbrugssektor mere markedsorienteret og konkurrencedygtig ved at afskaffe værktøjer som sukkerkvoter og ved at reducere muligheden for at få koblet støtte (hvor udbetalinger er tilknyttet specifikke produkter).

MF: Og et par sidste bemærkninger?
MB: Den endelige lovgivning er netop blevet formelt vedtaget af Europa-Parlamentet i sin helhed og blev formelt ratificeret af Europarådet den 16. december 2013. Men på grund af forsinkelsen af reformen vil den nu først træde i kraft den 1. januar 2015. I denne sammenhæng er EU-landene stadig i gang med at planlægge deres landbrugsudviklingsordninger for de næste syv år og med at vælge beregningsmetoder til tillægsstøtten. I mellemtiden er der blevet indført overgangsregler for at sikre, at landmændene fortsat får støtte til den store indsats, de yder.

"Unge landmænd har brug for støtte for at kunne holde sig oven vande i de første år efter, at de har startet deres landbrug, hvor investeringerne er høje, og afkastet er lavt. "