Nyheder

Beauvais, Frankrig

100 nye jobs til fransk traktorfabrik

En voksende efterspørgsel på Massey Ferguson-traktorer er årsagen til oprettelsen af 100 nye jobs på AGCO-fabrikken i Beauvais, Frankrig. Dette sker efter, at der blev oprettet 100 nye stillinger her i 2012.

“Til trods for fortsat økonomisk usikkerhed globalt set foretager vi væsentlige investeringer i Beauvais-fabrikken og forbereder os på fremtiden,” fortæller Richard Markwell, Président Directeur Général for AGCO SA og Vice President og Managing Director for Massey Ferguson, Europa, Afrika og Mellemøsten. “Vores investeringer har til formål at sikre, at vi er fleksible, har en trimmet produktion og er hurtigt reagerende, så vi kan tilpasse vores strategi efter ændringer i markedet.”

2012 var et exceptionelt år for Beauvais-fabrikken. Produktionen steg med 15 % til 17.400 traktorer i forhold til 2011 – et år, hvor der allerede skete en stigning på 20 % i forhold til 2010. Fabrikken er Frankrigs førende producent og eksportør af landbrugsmaskiner, og 85 % af traktorerne går til 140 lande over hele verden. I dag er arbejdsstyrken, der består af 2.200 medarbejdere, næsten blevet fordoblet på ti år.

“Landbrug og landbrugsmaskiner er sektorer i vækst,” fortæller Richard Markwell videre. “Det primære mål for Beauvais-fabrikken og Massey Ferguson-varemærket er at foretage investeringer, så vi kan tilbyde produkter til vores kunder, som er på linje med de ændringer, der er ved at brødføde en hurtigt voksende global befolkning, og samtidig bevare vores konkurrenceforspring. De nye jobmuligheder vil sammen med åbningen af vores nye produktionsanlæg til traktorførerhuse i september 2013 gøre det muligt for os at nå disse mål.”

Beauvais-programmet involverer ansættelse af 40 operatører og produktionsteknikere, 40 designere og ingeniører samt en række stillinger inden for eftersalgsydelser, herunder marketing, salg og produkttræning.

“Til trods for fortsat økonomisk usikkerhed globalt set foretager vi væsentlige investeringer i Beauvais-fabrikken og forbereder os på fremtiden”