Generelt

AGCO Corporation og dets datterselskaber ("AGCO") driver dette websted med henblik på information, uddannelse, markedsføring og kommunikation. Formålet med denne erklæring er at redegøre for, hvordan vi bruger personlige oplysninger om dig, som vi kommer i besiddelse af på dette websted. Beskyttelse af dine personlige datas sikkerhed og hemmeligholdelse af dem er af stor betydning for AGCO. Alle oplysninger bliver håndteret fortroligt, og det ligger os stærkt på sinde at sikre overholdelse af lovgivningen vedr. databeskyttelse og privatlivets fred. Dette websted kan ved forskellige metoder give de besøgende muligheder for at udtrykke deres interesse eller anmode om oplysninger vedr. produkter og serviceydelser fra AGCO. Du kan i denne henseende blive bedt om at indtaste personlige oplysninger, så din anmodning kan blive behandlet. Det er frivilligt, om du vil opgive disse oplysninger. Din brug af dette websted er ensbetydende med, at du accepterer indsamling og brug af disse oplysninger som beskrevet heri. Du kan når som helst trække din accept tilbage ved at kontakte http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Supplerende oplysninger

1.Hvilke personlige oplysninger indsamles?

Du bliver muligvis bedt om visse oplysninger som f.eks. dit navn, din profession, din e-mail-adresse, din postadresse og dit telefonnummer.

2. Hvordan bliver de indsamlede oplysninger så brugt?

Vi lagrer disse oplysninger og opbevarer dem i databaser eller på andre lagermedier. Oplysningerne bliver derudover brugt til at administrere serviceydelserne på vores websted og til markeds- og kundeanalyse samt til at gennemarbejde, udvikle og forbedre vores serviceydelser. I denne forbindelse kan oplysningerne blive brugt til markedsførings- og kampagneformål og til at underrette dig om produkter og serviceydelser.

3. Hvor bliver oplysningerne afsløret eller videregivet?

Vi vil hverken udveksle, sælge eller udleje dine personlige oplysninger til andre. Vi vil muligvis udlevere dine oplysninger til følgende, som kan bruge dem i overensstemmelse med afsnit 2 ovenfor: til medarbejdere og repræsentanter med henblik på administration af eventuelle konti, produkter og serviceydelser, du måtte ønske nu eller fremover; til repræsentanter, der profilerer dine data til vores markedsføringsformål; til hvem som helst som følge af ansvar eller juridisk forpligtelse; til AGCO-forhandlere, -distributører eller -forretningspartnere; til tilknyttede selskaber på verdensplan inden for AGCO-koncernen, som kan befinde sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

4. Hvad med "cookies"?

Cookies er dataemner, der kan blive sendt til browseren på din computers harddisk for at sætte os i stand til at levere bestemte funktionsegenskaber til dig og for at forsyne os med oplysninger vedr. besøg på webstedet. Vi bruger muligvis også cookies til at gøre webstedet mere brugervenligt, f.eks. ved at gemme din adgangskode. De fleste browsere accepterer automatisk cookies, men det er ikke noget krav, at du accepterer dem. Du kan normalt tilpasse din browser, så accept af cookies forhindres, og du burde alligevel være i stand til at benytte de fleste af funktionerne på dette websted.

5. Børn

Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn. Vi opfordrer forældre og værger til at hjælpe os ved at overvåge børns aktiviteter på dette websted og ikke tillade, at de afgiver nogen form for oplysninger via dette websted. Dette websted er kun beregnet til at blive brugt af voksne.

6. Spørgsmål og svar samt ændringsanmodninger

AGCO vil besvare alle retmæssige anmodninger om oplysninger. AGCO vil på anmodning korrigere, føje til eller slette dine personlige data. Hvis du vil indgive en sådan anmodning, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer, bedes du kontakte http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Sikkerhed

Vi tilstræber at beskytte alle de oplysninger, du giver til os. Vi kan dog ikke garantere sikkerhed for alle data, der således videregives, og du accepterer de sikkerhedsrisici, der er forbundet med online korrespondance og køb over Internettet. Vi hæfter ikke for brud på sikkerheden, medmindre dette skyldes forsætlige eller svigagtige handlinger eller forsømmelighed. Alle produkter og tjenesteydelser leveres i henhold til betingelserne og vilkårene, der fremgår af denne hjemmeside.